HỘI THI TUYÊN TRUYỀN RỪNG NGẬP MẶN VÀ CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN RỪNG NGẬP MẶN VÀ CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 12/3/2019, trường THCS Thạch Linh đã tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu Bảo vệ rừng ngập mặn và chống biến đổi khí hậu". Cuộc thi là sự giao lưu học hỏi giữa các học sinh, qua đó các em có thêm nhiều hiểu biết về vai trò, tầm quan trọng của Tài nguyên rừng ngập mặn và những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu  mà còn là sân chơi bổ ích, thiết thực giúp các em vui chơi một cách lành mạnh.

Thông quá đó, các bạn học sinh sẽ được trang bị kiến thức về tầm quan trọng của RNM đối với môi trường, cộng đồng nơi các em sinh sống; có nhận thức đúng và đủ về rừng ngập mặn cũng như vai trò của rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

sAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH

53694065_1944708192317993_1403697755892744192_n_50054279081_403590937144577_1566017313176551424_n_500_02

53279100_2273012186089111_8968000514159542272_n_50053891037_277981256419487_316008064253689856_n_50053751068_315969939109796_6595395515389575168_n_50053674845_331355437508798_5635328500618493952_n_50053519619_392373481548273_5697052042564993024_n_50054225003_293737511295082_153806622865489920_n_50053830299_264856787566244_3214924106436706304_n_50054257142_322102911995597_6153647597736165376_n_50054432760_347274872556466_768590616731844608_n_50053751028_387859478671490_7680770644857847808_n_50054006166_2117281535224646_5266499725967753216_n_50053696656_2279430552135531_9067201030197870592_n_50054729930_258031405077360_4735054985455206400_n_50053678170_605300133282727_6778918235292041216_n_50053921577_2299375533610536_1741776252626272256_n_500